Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 613/2011

din 19/08/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 607 din 29/08/2011

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.293(87) a Comitetului Securităţii Maritime din 21 mai 2010


 

    În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.293(87) a Comitetului Securităţii Maritime din 21 mai 2010, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 19 august 2011.
    Nr. 613.

   
ANEXĂ

   
REZOLUŢIA MSC.293(87)

(adoptată la 21 mai 2010)
Adoptarea amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA)