Guvernul României

 
Hotărâre nr. 792/2011

din 03/08/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 16/08/2011

pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Legea nr. 83/2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 29 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Conducerea Autorităţii Navale Române este asigurată de către un consiliu de conducere, compus din 7 membri."
   2. La anexa nr. 1, articolul 7 va avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - Conducerea ANR este asigurată de către un consiliu de conducere compus din 7 membri, dintre care unul este preşedinte şi director general."
   Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 7 mai 2003, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 13 - (1) Conducerea CERONAV este asigurată de către consiliul de conducere, compus din 7 membri, al cărui preşedinte este directorul general."
   2. La anexa nr. 1, la articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) Conducerea CERONAV este asigurată de către un consiliu de conducere, compus din 7 membri, al cărui preşedinte este directorul general."

   
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

   
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 3 august 2011.
    Nr. 792.