Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 849/2011

din 28/10/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 810 din 16/11/2011

privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţiile MSC.290(87) şi MSC.291(87) ale Comitetului Securităţii Maritime din 21 mai 2010


 

    Având în vedere prevederile art. VIII (b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII (b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974),
    în temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se publică amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.290(87) a Comitetului Securităţii Maritime din 21 mai 2010, prevăzută în anexa nr. 1.
   Art. 2. - Se publică amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.291(87) a Comitetului Securităţii Maritime din 21 mai 2010, prevăzută în anexa nr. 2.
   Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 4. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 28 octombrie 2011.
    Nr. 849.

   
ANEXA Nr. 1

   
REZOLUŢIA MSC.290(87)

(adoptată la 21 mai 2010)
privind adoptarea de amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

   
ANEXA Nr. 2
 
   
REZOLUŢIA MSC.291(87)

(adoptată la 21 mai 2010)
privind adoptarea de amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare