Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 846/2011

din 28/10/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 812 din 17/11/2011

privind publicarea acceptării Standardului de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.288(87) a Comitetului Securităţii Maritime din 14 mai 2010


 

    În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se publică Standardul de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.288(87) a Comitetului Securităţii Maritime din 14 mai 2010, astfel cum a fost rectificată conform Raportului Comitetului Securităţii Maritime privind cea de-a optzeci şi şaptea sesiune a sa MSC 87/26/Add.1/Corr.1 pct. 1 şi 2 din 28 septembrie 2010, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 28 octombrie 2011.
    Nr. 846.

   
ANEXĂ

   
REZOLUŢIA MSC.288(87)

(adoptată la 14 mai 2010)
privind Standardul de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei