Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 845/2011

din 28/10/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 798 din 10/11/2011

privind publicarea acceptării Standardelor internaţionale pentru construcţia navelor bazate pe obiectivele aplicabile vrachierelor şi petrolierelor, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.287(87) a Comitetului Securităţii Maritime din 20 mai 2010


 

    În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se publică Standardele internaţionale pentru construcţia navelor bazate pe obiectivele aplicabile vrachierelor şi petrolierelor, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.287(87) a Comitetului Securităţii Maritime din 20 mai 2010, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 28 octombrie 2011.
    Nr. 845.

   
ANEXĂ

   
REZOLUŢIA MSC.287(87)

(adoptată la 20 mai 2010)
Adoptarea Standardelor internaţionale pentru construcţia navelor bazate pe obiectivele aplicabile vrachierelor şi petrolierelor