Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 141/2011

din 24/02/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 170 din 10/03/2011

pentru aprobarea Evaluărilor de securitate a facilităţilor portuare şi a facilităţilor aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" S.A. Constanţa


 

    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securităţii portuare şi ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Evaluările de securitate a facilităţilor portuare şi a facilităţilor aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
   *) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 24 februarie 2011.
    Nr. 141.