Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 124/2011

din 17/02/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 171 din 10/03/2011

pentru publicarea acceptării Sistemului de evaluare a stării navei, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.94(46) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 27 aprilie 2001, şi a amendamentelor la acesta, adoptate prin Rezoluţia MEPC.99(48) din 11 octombrie 2002, Rezoluţia MEPC.112(50) din 4 decembrie 2003, Rezoluţia MEPC.131(53) din 22 iulie 2005 şi Rezoluţia MEPC.155(55) din 13 octombrie 2006 ale Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin


 

    În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se publică Sistemul de evaluare a stării navei, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.94(46) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 27 aprilie 2001, prevăzut în anexa nr. 1.
   Art. 2. - Se publică amendamentele la Sistemul de evaluare a stării navei, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.99(48) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 11 octombrie 2002, prevăzute în anexa nr. 2.
   Art. 3. - Se publică amendamentele la Sistemul de evaluare a stării navei, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.112(50) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 4 decembrie 2003, prevăzute în anexa nr. 3.
   Art. 4. - Se publică amendamentele la Sistemul de evaluare a stării navei, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.131(53) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 22 iulie 2005, prevăzute în anexa nr. 4.
   Art. 5. - Se publică amendamentele la Sistemul de evaluare a stării navei, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.155(55) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 13 octombrie 2006, prevăzute în anexa nr. 5.
   Art. 6. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor specifice cuprinse în anexele nr. 1-5 la prezentul ordin.
   Art. 7. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
   *) Anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

   Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 17 februarie 2011.
    Nr. 124.