Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 322/2011

din 11/05/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 357 din 23/05/2011

pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.190(60) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 26 martie 2010


 

    Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78),
    în temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se publică amendamentele la anexa la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.190(60) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 26 martie 2010, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor cuprinse în prezentul ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

   
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 11 mai 2011.
    Nr. 322.

   
ANEXĂ

   
REZOLUŢIA MEPC.190(60)

adoptată la 26 martie 2010
Amendamente la anexa la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta
(Zona de control al emisiilor a Americii de Nord)