Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 281/2011

din 18/04/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 329 din 12/05/2011

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.) adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.273(85) a Comitetului de Siguranţă Maritimă din 4 decembrie 2008


 

    Având în vedere prevederile art. VIII(b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII(b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974),
    în temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.) adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.273(85) a Comitetului de Siguranţă Maritimă din 4 decembrie 2008, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 18 aprilie 2011.
    Nr. 281.

   
ANEXĂ

   
REZOLUŢIA MSC.273(85)

privind adoptarea amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării
(Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.)