Guvernul României

 
Hotărâre nr. 471/2011

din 11/05/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 23/05/2011

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transportul maritim, semnat la Nicosia la 23 octombrie 2006


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transportul maritim, semnat la Nicosia la 23 octombrie 2006.

   
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

   
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi

    Bucureşti, 11 mai 2011.
    Nr. 471.

   
ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transportul maritim