Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 371/2011

din 26/05/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 386 din 02/06/2011

pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 954/2005 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM


 

    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) lit. k) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

   Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor,construcţiilor şi turismului nr. 954/2005 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de AgenţiaRomână de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din14 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. II. - Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare ARSVOM va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 26 mai 2011.
    Nr. 371.

   
ANEXĂ
  (Anexa la Ordinul nr. 954/2005)

   
TARIFE
privind prestaţiile de servicii specifice efectuate de Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM

   
Nr. cod Denumirea tarifului Tarif
(euro/oră)
0 1 2
1 TARIF R/M "HERCULES" MARŞ 1.457
2 TARIF R/M "HERCULES" STAŢIONARE 228
3 TARIF ŞALUPĂ SALVARE "ALBATROS" SAR (MARŞ) 141
4 TARIF ŞALUPĂ SALVARE "ALBATROS" SAR (MARŞ) 154
5 TARIF ŞALUPĂ SALVARE "ALBATROS" SAR (STAŢIONARE) 31
6 TARIF ŞALUPĂ SALVARE "ALBATROS" SAR (STAŢIONARE) 44
7 TARIF ŞALUPĂ INTERVENŢIE "CRISTAL; SAFIR; RUBIN" (MARŞ) 207
8 TARIF ŞALUPĂ INTERVENŢIE "CRISTAL; SAFIR; RUBIN" (MARŞ) 221
9 TARIF ŞALUPĂ INTERVENŢIE "CRISTAL; SAFIR; RUBIN" (STAŢIONARE) 25
10 TARIF ŞALUPĂ INTERVENŢIE "CRISTAL; SAFIR; RUBIN" (STAŢIONARE) 38
11 TARIF ŞALUPĂ SALVARE "SAR OPAL" ŞI "SAR TOPAZ" (MARŞ) 164
12 TARIF ŞALUPĂ SALVARE "SAR OPAL" ŞI "SAR TOPAZ" (MARŞ) 178
13 TARIF ŞALUPĂ SALVARE "SAR OPAL" ŞI "SAR TOPAZ" (STAŢIONARE) 23
14 TARIF ŞALUPĂ SALVARE "SAR OPAL" ŞI "SAR TOPAZ" (STAŢIONARE) 36
15 TARIF ŞALUPE 150 CP "SATURN; SORANA 1; SORANA 2; SORANA 3 ŞI JUPITER" (MARŞ) 41
16 TARIF ŞALUPE 150 CP "SATURN; SORANA 1; SORANA 2; SORANA 3 ŞI JUPITER" (STAŢIONARE) 6
17 TARIF SCAFANDRU AUTONOM ÎN IMERSIE 19
18 TARIF SCAFANDRU AUTONOM ASISTENŢĂ/DEPLASARE 4
19 TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 500 Kgf 3
20 TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 500 Kgf 5
21 TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 1000 Kgf 3
22 TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 1000 Kgf 5
23 TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 2000 Kgf 3
24 TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 2000 Kgf 5
25 TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 3000 Kgf 3
26 TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 3000 Kgf 5
27 TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 5000 Kgf 3
28 TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 5000 Kgf 5
29 TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 10000 Kgf 3
30 TARIF SAC PNEUMATIC CU DESCHIDERE INFERIOARĂ DE 10000 Kgf 5
31 TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 500 Kgf 3
32 TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 500 Kgf 5
33 TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 1000 Kgf 3
34 TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 1000 Kgf 5
35 TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 3000 Kgf 3
36 TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 3000 Kgf 5
37 TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 5000 Kgf 3
38 TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 5000 Kgf 5
39 TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 10000 Kgf 3
40 TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 10000 Kgf 5
41 TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 20000 Kgf 3
42 TARIF SAC PNEUMATIC ERMETIC DE 20000 Kgf 5
43 TARIF CILINDRI RIDICĂTORI 200 tf 3
44 TARIF UTILIZARE ELECTROPOMPE SUBMERSIBILE PENTRU NĂMOL; ELECTROPOMPE SUBMERSIBILE TIP EPET; ELECTROPOMPE Q=60 mc/h; ALTE ELECTROPOMPE ŞI ELECTROCOMPRESOARE AER 3
45 TARIF MOTOCOMPRESOARE AER RESPIRABIL, MOTOCOMPRESOARE AER INDUSTRIAL, DIVERSE MOTOCOMPRESOARE AER 16
46 TARIF BARAJ ANTIPOLUARE "MARE LIBERĂ" 0,28 euro/ml/oră
47 TARIF BARAJ ANTIPOLUARE "PORT" 0,27 euro/ml/oră
48 TARIF ORAR UTILIZARE AUTOMACARA LIEBHERR - 45 Tf (DEPLASARE) 129
49 TARIF ORAR UTILIZARE AUTOMACARA LIEBHERR - 45 Tf (ÎN LUCRU EFECTIV) 38
50 TARIF ORAR MOTOSTIVUITOR 10 Tf ÎN LUCRU EFECTIV/DEPLASARE/ASISTENŢĂ 19
51 TARIF ORAR GRUP ACŢIONARE BARAJE ANTIPOLUARE (10 KW) -UMFLARE/DEZUMFLARE/RULARE/DERULARE 12
52 TARIF ORAR GRUP ACŢIONARE POMPĂ SKIMMER - 25 MC/H "MIC" 12
53 TARIF ORAR GRUP ACŢIONARE POMPĂ SKIMMER - 50 MC/H "MARE" 17
54 TARIF ORAR UTILIZARE AUTOCAMIONETĂ 0,57 euro/km