Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 358/2011

din 19/05/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 390 din 03/06/2011

pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a Portului Sulina, aparţinând A.S.P.L. Sulina - S.R.L.


 

    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securităţii portuare şi ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Evaluarea de securitate portuară a Portului Sulina, aparţinând A.S.P.L. Sulina - S.R.L., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ___________
   *) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 19 mai 2011.
    Nr. 358.