Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 
Ordin nr. 1294/2011

din 23/06/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 461 din 30/06/2011

pentru abrogarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 92/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-71/349" - Calibrarea rezervoarelor navelor fluviale şi de coastă


 

    Având în vedere necesitatea transpunerii prevederilor art. 1, art. 5 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) din Directiva 2011/17/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2011 de abrogare a directivelor 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE şi 86/217/CEE ale Consiliului privind metrologia,
    în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

   Art. 1. - Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 92/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-71/349" - Calibrarea rezervoarelor navelor fluviale şi de coastă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 29 mai 2002, se abrogă începând cu data de 1 iulie 2011.
   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Ion Ariton

    Bucureşti, 23 iunie 2011.
    Nr. 1.294.