Parlamentul României

 
Lege nr. 83/2011

din 06/06/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 09/06/2011

pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval


 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   Art. I. - Alineatul (1) al articolului 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 33/2003 privind înfiinţarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 502/2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Conducerea CERONAV este asigurată de către consiliul de conducere, compus din 7 membri, al cărui preşedinte este directorul general."
   Art. II. - Alineatul (1) al articolului 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 10 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Autoritatea Navală Română este condusă de un consiliu de conducere compus din 7 membri, dintre care unul este preşedinte şi director general."
   Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare, şi dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu privire la conducerea celor două instituţii publice.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
   
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
IOAN OLTEAN
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

    Bucureşti, 6 iunie 2011.
    Nr. 83.