Guvernul României

 
Hotărâre nr. 444/2011

din 04/05/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 409 din 10/06/2011

pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoaşterea reciprocă a carnetelor de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin, pe de o parte, şi Ministerul Transporturilor, Inovaţiei şi Tehnologiei din Republica Austria, Ministerul Transporturilor, Administraţia Maritimă din Republica Bulgaria, Ministerul Dezvoltării Naţionale din Republica Ungară, Ministerul Infrastructurii, Unitatea de Siguranţă a Navigaţiei din Republica Polonă, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România, Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe, Ministerul Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor din Republica Slovacă, pe de altă parte, semnat la Strasbourg la 8 decembrie 2010


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Articol unic. - Se aprobă Acordul administrativ privind recunoaşterea reciprocă a carnetelor de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin, pe de o parte, şi Ministerul Transporturilor, Inovaţiei şi Tehnologiei din Republica Austria, Ministerul Transporturilor, Administraţia Maritimă din Republica Bulgaria, Ministerul Dezvoltării Naţionale din Republica Ungară, Ministerul Infrastructurii, Unitatea de Siguranţă a Navigaţiei din Republica Polonă, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România, Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe, Ministerul Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor din Republica Slovacă, pe de altă parte, semnat la Strasbourg la 8 decembrie 2010.

   
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

   
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi

    Bucureşti, 4 mai 2011.
    Nr. 444.

   
ACORD ADMINISTRATIV MULTILATERAL

pentru recunoaşterea reciprocă a carnetelor de serviciu