Senatul României

 
Hotărâre nr. 38/2011

din 14/06/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 20/06/2011

cu privire la Cartea Albă intitulată "Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor - către un sistem de transport competitiv şi eficient din punctul de vedere al resurselor" COM (2011) 144 final


 

    Având în vedere Raportul Comisiei economice, industrii şi servicii nr. XX/205 din 12 mai 2011,
    în temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

    Senatul adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Cu privire la Cartea Albă "Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor - către un sistem de transport competitiv şi eficient din punctul de vedere al resurselor, punctul de vedere al Senatului este următorul:
   a) susţine cadrul general al politicii europene de transport, articulat în jurul obiectivelor privind dezvoltarea şi implementarea unor combustibili noi şi durabili şi a unor sisteme noi de propulsie, optimizarea performanţei lanţurilor multimodale de logistică, inclusiv printr-o utilizare mai intensă a modurilor mai eficiente din punct de vedere energetic, creşterea eficienţei transporturilor şi a utilizării infrastructurii prin sisteme de informare şi bazate pe stimulenţi de piaţă;
   b) consideră că aplicarea acestor obiective trebuie să se realizeze diferenţiat, în funcţie de nivelul de dezvoltare economică şi a infrastructurii de transport din fiecare stat membru;
   c) apreciază ca fiind oportună menţinerea şi dezvoltarea abordării asumate prin legislaţia europeană în vigoare, care nu stabileşte ţinte de reducere a emisiilor la nivel sectorial. În acest sens, statele trebuie să îşi identifice propriile pârghii care să conducă la reducerea emisiilor din transport, în funcţie de condiţiile naţionale specifice, caracteristicile şi resursele disponibile;
   d) subliniază că atingerea obiectivelor politicii europene de transport în perspectiva anului 2050 trebuie realizată concomitent cu reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiunile şi statele membre, prin utilizarea fondurilor de coeziune. Ţinând cont de existenţa unui grad foarte variat de dezvoltare a infrastructurii la nivelul Uniunii Europene (UE), se propune alocarea unor fonduri prin care să se asigure acelaşi nivel de dezvoltare în cadrul UE.
   Art. 2. - Opinia Senatului, cuprinsă în prezenta hotărâre, se transmite Comisiei Europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 iunie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

   
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

    Bucureşti, 14 iunie 2011.
    Nr. 38.