Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 466/2011

din 22/06/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 13/07/2011

pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2009 şi 2011 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptate de Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (CEE-ONU), la Geneva


 

    Având în vedere prevederile art. 20 paragraful 5 din Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000,
    în temeiul prevederilor art. 3 din Legea nr. 159/2008 pentru aderarea României la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, precum şi ale art. 2 pct. 18 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se publică amendamentele din 2009 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, la care România a aderat prin Legea nr. 159/2008, adoptate de Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (CEE-ONU), prevăzute în anexa nr. 1.
   Art. 2. - Se publică amendamentele din 2011 la Regulamentul anexat la ADN, adoptate de CEE-ONU, prevăzute în anexa nr. 2.
   Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Autoritatea Navală Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ___________
   *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

   Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 22 iunie 2011.
    Nr. 466.