Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 457/2011

din 20/06/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 506 din 18/07/2011

pentru aprobarea Strategiei de transport intermodal în România


 

    Având în vedere măsurile prevăzute în cap. 12 din Programul de Guvernare 2009-2012, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului, prevederile Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european, republicată, precum şi pe cele ale Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport,
    în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) şi ale art. 2 pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Strategia de transport intermodal în România, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ___________
   *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 bis care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 20 iunie 2011.
    Nr. 457.