Ministerul Afacerilor Externe

 
Ordin nr. 2351/2010

din 30/12/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 54 din 21/01/2011

privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale


 

    În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
    constatând că părţile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,

    ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

   Art. 1. - La data de 25 iunie 2009 a intrat în vigoare Protocolul de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru în domeniul cercetării şi dezvoltării, semnat la Bucureşti la 13 martie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 966/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 21 septembrie 2007.
   Art. 2. - La data de 1 august 2009 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii organizate, traficului ilicit de stupefiante şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2007, ratificat prin Legea nr. 17/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 29 februarie 2008.
   Art. 3. - La data de 24 aprilie 2010 a intrat în vigoare Acordul de cooperare privind serviciile de căutare şi salvare pe mare dintre statele riverane Mării Negre, semnat la Ankara la 27 noiembrie 1998, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 182/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 noiembrie 2000.
   Art. 4. - La data de 21 iunie 2010 a intrat în vigoare Aranjamentul dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Statului Israel privind desfăşurarea de activităţi lucrative de membrii de familie ai personalului diplomatic şi consular, încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Tel Aviv la 7 iunie 2010 şi la Ierusalim la 16 iunie 2010.
   Art. 5. - La data de 10 noiembrie 2010 a intrat în vigoare Acordul-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 5 noiembrie 2010.
   Art. 6. - La data de 12 noiembrie 2010 a intrat în vigoare Acordul dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010, ratificat prin Legea nr. 203/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 2 noiembrie 2010.
   Art. 7. - La data de 18 noiembrie 2010 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 12 noiembrie 2010.
   Art. 8. - La data de 21 noiembrie 2010 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009, ratificat prin Legea nr. 182/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 19 octombrie 2010.
   Art. 9. - La data de 22 noiembrie 2010 a intrat în vigoare Protocolul, semnat la Chişinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chişinău la 21 februarie 1995, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2010.
   Art. 10. - La data de 29 noiembrie 2010 a intrat în vigoare pentru România Convenţia privind crearea unei Organizaţii Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983, la care România a aderat prin Legea nr. 164/2010 pentru aderarea României la Convenţia privind crearea unei Organizaţii Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983, şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 26 iulie 2010.
   Art. 11. - La data de 2 decembrie 2010 a intrat în vigoare Schimbul de instrumente pentru corectarea erorii materiale în textul Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat şi interguvernamental în perioada 1949-1989, semnat la Beijing la 27 iunie 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 30 noiembrie 2010, în baza Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 2.055/2010.
   Art. 12. - La data de 16 decembrie 2010 a intrat în vigoare Programul de cooperare în domeniul educaţiei, ştiinţei şi culturii dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (care acţionează pentru Autoritatea Naţională Palestiniană) pentru anii 2010-2012, semnat la Bucureşti la 12 iulie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.203/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 8 decembrie 2010.
   Art. 13. - La data de 29 decembrie 2010 a intrat în vigoare pentru România Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986, la care România a aderat prin Legea nr. 164/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 26 iulie 2010.
   Art. 14. - La data de 3 ianuarie 2011 intră în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind recunoaşterea reciprocă a calificărilor obţinute în învăţământul superior pentru continuarea studiilor în instituţii de învăţământ superior din cele două ţări, semnat la Bucureşti la 22 mai 2009, ratificat prin Legea nr. 180/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 1 noiembrie 2010.
   Art. 15. - La data de 20 februarie 2011 intră în vigoare Protocolul privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi semnat la Bucureşti la 19 iunie 2008, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, ratificat prin Legea nr. 137/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 12 iulie 2010.

    Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi

    Bucureşti, 30 decembrie 2010.
    Nr. 2.351.