Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 982/2011

din 05/12/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 15/12/2011

privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj


 

    În conformitate cu prevederile art. 8 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 5 decembrie 2011.
    Nr. 982.

   
ANEXĂ

   
LISTĂ
cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

   
Denumirea punctului/ locului de operare Operatorul portuar Limitele punctului/locului de operare Suprafaţa teritoriilor Vecinătăţi
(după caz, pe scurt)
Limitele radei portuare Limitele zonei de ancoraj Căpitănia zonală în a cărei jurisdicţie se află Observaţii
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Siloz
Drobeta-
Turnu
Severin
S.C. CARGILL
AGRICULTURA - S.R.L.
km 933+172-
km 933+372
Dunăre, mal
stâng
22.851,15 m2 N - S.C. Forsev - S.A.
S - fluviul Dunărea
E - S.C. "Trans Europa" - S.A.
şi municipiul Drobeta-Turnu Severin
V - S.C. "Euroboiler" - S.R.L.
- km 929-km 930
km 931+700-
km 932+700
Dunăre, mal
stâng
Căpitănia Zonală
Drobeta-Turnu
Severin
Loc de
operare