Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 975/2011

din 29/11/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 15/12/2011

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a certificatelor de competenţă


 

    În temeiul art. 12 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

   Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a certificatelor de competenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 10 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. La capitolul III "Compartimentul maşini", la Regula III/1, punctul 2.3 va avea următorul cuprins:
    "2.3. a absolvit cu diplomă o formă de pregătire aprobată de minimum 30 de luni care include şi pregătirea la bord şi îndeplineşte standardele de competenţă specificate în secţiunea AIII/1 a Codului STCW."
   2. La capitolul III, la Regula III/2, punctul 2.2 va avea următorul cuprins:
    "2.2. a absolvit cu diplomă o formă de pregătire aprobată pentru atingerea nivelului minim de cunoştinţe, a gradului de înţelegere şi a deprinderilor practice necesare dobândirii competenţelor specificate în secţiunea AIII/2 a Codului STCW."
   Art. II. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 29 noiembrie 2011.
    Nr. 975.