Parlamentul României

 
Lege nr. 289/2011

din 16/12/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 900 din 19/12/2011

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2011 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile


 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 4 din 26 ianuarie 2011 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.11 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

   
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ
    Bucureşti, 16 decembrie 2011.
    Nr. 289.