Parlamentul României

 
Lege nr. 239/2011

din 05/12/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 864 din 08/12/2011

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României


 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51 din 8 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 10 iunie 2011.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

   
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ
    Bucureşti, 5 decembrie 2011.
    Nr. 239.