Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 
Ordin nr. 253/2011

din 05/04/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 269 din 18/04/2011

pentru publicarea acceptării Amendamentului 32 la Memorandumul de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat de Comitetul Memorandumului de la Paris la data de 11 mai 2010


 

    Având în vedere prevederile art. 1 din Legea nr. 113/2008 pentru aderarea României la Memorandumul de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu amendamentele ulterioare, şi ale paragrafelor 7.2 şi 7.3 din secţiunea a 7-a - Amendamente a Memorandumului de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului,
    în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se publică Amendamentul 32 la Memorandumul de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat de Comitetul Memorandumului de înţelegere de la Paris la data de 11 mai 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 5 aprilie 2011.
    Nr. 253.

   
ANEXĂ

   
AMENDAMENT Nr. 32

la Memorandumul de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat de Comitetul Memorandumului de înţelegere de la Paris la data de 11 mai 2010