Parlamentul României

 
Lege nr. 42/2011

din 04/04/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 295 din 28/04/2011

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru construcţii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009


 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru construcţii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009.
    ___________
   *) Traducere.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

   
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

    Bucureşti, 4 aprilie 2011.
    Nr. 42.