Parlamentul României

 
Lege nr. 108/2009

din 14/04/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 284 din 30/04/2009

pentru aderarea României la Convenţia internaţională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001


 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   Art. 1. - (1) România aderă la Convenţia internaţională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra în 23 martie 2001, prin Actul final al Conferinţei internaţionale privind răspunderea şi despăgubirea pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime, Londra, 19-24 martie 2001.
   (2) Aderarea se face cu declaraţia prevăzută la art. 2.
   Art. 2. - Cu ocazia depunerii instrumentului de aderare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Decizia Consiliului Uniunii Europene 2002/762/CE de autorizare a statelor membre, în interesul Comunităţii Europene, să semneze, să ratifice sau să adere la Convenţia internaţională din 2001 privind răspunderea civilă pentru daunele provocate de poluarea cu hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei (Convenţia hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei), România formulează următoarea declaraţie:
    "Hotărârile judecătoreşti privind problemele reglementate de convenţie, atunci când sunt luate de o instanţă de judecată din Republica Austria, Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Cipru, Republica Elenă, Republica Estonia, Republica Finlanda, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovacă, Republica Slovenia, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Regatul Ţărilor de Jos sau Republica Ungară, sunt recunoscute şi executate în România, în conformitate cu reglementările comunitare interne pertinente în acest domeniu."
   Art. 3. - Odată cu instrumentul de aderare, Ministerul Afacerilor Externe depune la secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale declaraţia prevăzută la art. 2 şi îl informează în scris pe acesta, după cum urmează:
    "Prezenta aderare are loc în conformitate cu Decizia Consiliului Uniunii Europene 2002/762/CE din 19 septembrie 2002 de autorizare a statelor membre, în interesul Comunităţii Europene, să semneze, să ratifice sau să adere la Convenţia internaţională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS)."
   Art. 4. - În termen de 120 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii elaborează şi supune spre aprobare Guvernului Normele de punere în aplicare a Convenţiei internaţionale din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS).
   Art. 5. - Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
   
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR           p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ROBERTA ALMA ANASTASE ALEXANDRU PEREŞ
    Bucureşti, 14 aprilie 2009.
    Nr. 108.

    CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ DIN 2001
privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea
cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS)