Guvernul României

 
Hotărâre nr. 1299/2009

din 28/10/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 809 din 26/11/2009

pentru aprobarea Normelor de punere în aplicare a Convenţiei internaţionale din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Legea nr. 108/2009 pentru aderarea României la Convenţia internaţională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Se aprobă Normele de punere în aplicare a Convenţiei internaţionale din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   
                         Contrasemnează:
───────────────
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul afacerilor externe, interimar,
Cătălin Marian Predoiu
Ministrul mediului, interimar,
Elena Gabriela Udrea
Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
    Bucureşti, 28 octombrie 2009.
    Nr. 1.299.

   ANEXĂ
 
    NORME
de punere în aplicare a Convenţiei internaţionale din 2001 privind
răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu
hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS)