romana
engleza


SERVICIUL TRAFIC MARITIM

VTS

 

 

 

SERVICIUL VTS CONSTANTA

1. PREZENTARE

Sistemul VTMIS Constanta este un sistem integrat de management al traficului maritim ce asigura achizitia, procesarea, managementul, stocarea, consultarea si prezentarea datelor de sistem si a datelor de la senzori periferici.
Serviciul VTS Constanta se subordoneaza Directorului General al Autoritatii Navale Romane.
VTS Constanta este constituit ca un serviciu complex de supraveghere, coordonare, monitorizare si management a traficului navelor care asigura functionarea optima a sistemului operational de informatii, de asistenta in navigatie, de organizare si gestionare a traficului si destinat sa contribuie la desfasurarea traficului navelor in conditii de siguranta si eficienta in zona VTS.
Serviciul VTS Constanta functioneaza continuu 24 de ore din 24 iar personalul VTS este organizat in ture si foloseste în comunicatii limba engleza si/sau limba româna, dupa caz.
Principalele sarcini ale serviciului VTS Constanta constau în : monitorizarea, coordonarea, supravegherea si managementul traficului maritim, in scopul asigurarii sigurantei navigatiei, eficientizarii traficului naval si protejarii mediului în zona VTS.
Zona VTS a serviciului VTS Constanta, cuprinde zona maritima delimitata de sectorul de cerc cu raza de 12 Mm din punctul de coordonate: latitudine 44°10'.2N si longitudine 028°39'.6 E (centrul VTS Constanta).

ADRESA
CONSTANTA: 900900, Incinta Port nr.1, Cladirea ANR, Et. 11
Telefon: +(40) 372416809; Fax: +(40)372416810
e-mail: vtscta@rna.ro


2. OPERARE SI FUNCTIONARE

Toate navele indiferent de pavilion si marime care naviga in zona VTS sunt obligate sa se conformeze regulilor serviciului VTS Constanta.
Canalul de lucru în radiofonie folosit de serviciul VTS Constanta este canalul 67 VHF.

2.1 Servicii si facilitati

Serviciul VTS Constanta poate asigura urmatoarele servicii si facilitati:
a) – serviciul de informare, furnizeaza în timp util, la cerere sau ori de cate ori situatia impune informatii relevante pentru zona VTS referitoare la:
- traficul din zona;
- situatia meteorologica locala;
- zonele si facilitatile de ancorare în rada exterioara si interioara a portului Constanta;
- pericole si/sau restrictii de navigatie;
- orice alte informatii relevante necesare navelor.
b) – serviciul de asistenta, asigura la cerere sau ori de cate ori se impune, asistenta navelor aflate în trafic în zona VTS si monitorizarea efectelor în situatii de:
- trafic intens ;
- vizibilitate redusa ;
- conditii meteorologice nefavorabile ;
- potential pericol, etc..
c) – serviciul de organizare trafic, asigura organizarea si controlul traficului prin furnizarea de informari, avizari si recomandari navelor, in scopul prevenirii situatiilor potential periculoase in trafic, a incidentelor si accidentelor de navigatie in zona VTS.


2.2 Raportare si comunicare

In zona VTS a serviciului VTS Constanta toate navele, indiferent de pavilion sau marime, au obligatia sa:
a) – raporteze in canalul 67 VHF la VTS Constanta in momentul intrarii pe schema de separare a traficului;
b) – raporteze la VTS Constanta in canalul 67 VHF cand intra/ies în/din zona VTS;
c) – raporteze la VTS Constanta in canalul 67 VHF, orice miscare si/sau schimbare a pozitiei in/din zona de ancoraj;
d) – asigurare o veghe radio continua in VHF canalul 67;
e) – utilizeze schema de separare a traficului cand au ca port de destinatie portul Constanta;
f) – respecte zona de ancoraj indicata;
g) – respecte legislatia nationala privind navigatia in apele nationale navigabile, intrarea, stationarea, operarea si iesirea in/din porturi;
h) – respecte prevederile Regulamentului international pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG) si semnificatia sistemului de balizaj IALA.

Constanta VTS - canal de lucru = VHF canalul 67
SAR – Poluare (MRCC C-ta) - ascultare / monitorizare în VHF/DSC zonele A1 si A2
Capitania portului Constanta - canal de lucru = VHF canalul 67
Pilotaj Constanta - canal de lucru = VHF canalul 14
Compania de remorcaj - canal de lucru = VHF canalul 11 si 13
Constanta Radio - canal 16 VHF

2.3 Raportare incidente/accidente

Comandantul unei nave care naviga in apele nationale navigabile, zona economica exclusiva este obligat sa raporteze imediat la centrul VTS in VHF canalul 67, despre:
a) – orice incident sau accident afectand siguranta navei, precum coliziunea, esuarea, avaria, defectiunile majore ori avarierea, inundarea sau deplasarea marfii, precum si orice defecte la corpul navei, la structura masinilor etc.;
b) – orice incident sau accident care pune în pericol siguranta navigatiei, precum si orice defectiuni care pot sa afecteze manevrabilitatea navei ori starea de buna navigabilitate, sistemul de propulsie sau instalatia de guvernare, generatoarele electrice, echipamentul de navigatie ori de comunicatii;
c) – orice situatie susceptibila sa conduca la poluarea apelor sau tarmului Romaniei, precum descarcarea ori pericolul descarcarii de produse poluante în mare;
d) – orice pata de materiale poluante, colete, pachete ori alte bunuri aflate in deriva pe mare;
e) – orice situatie susceptibila sa conduca la dezvoltarea unui incident sau eveniment de navigatie;
f) – orice alta situatie daca considera necesar.
Serviciile si facilitatile oferite de serviciul VTSnstanta nu scuteste comandantul unei nave de responsabilitatea acestuia in asigurarea sigurantei navigatiei, persoanelor si mediului.

sus

3. ATRIBUTII PERSONAL VTS:

a). Monitorizeaza, coordoneaza si supravegheaza traficul maritim in zona VTS, in scopul asigurarii sigurantei navigatiei, eficientizarii traficului naval si protejarii mediului marin;
b). Supravegheaza si coordoneaza navele prin dispozitivul de separare a traficului;
c). Transmite informatii si acorda asistenta in navigatie, navelor care naviga in zona VTS;
d). Urmareste respectarea disciplinei navigatiei in zona VTS;
e). Urmareste respectarea zonelor de imbarcare / debarcare piloti, dupa caz;
f). Informeaza navele cu privire la zonele temporar interzise navigatiei sau periculoase pentru navigatie si supravegheaza conformarea acestora;
g). Înregistreaza manevrele navelor maritime in baza de date a sistemului VTMIS;
h). Permite intrarea navelor in rada interioara a portului Constanta in situatii speciale pe baza solicitarii navei printr-un Master request, cu aprobarea capitanului sef de port;
i). Monitorizeaza, coordoneaza si supravegheaza navigatia in conditii de vizibilitate redusa in zona VTS;
j). Suspenda traficul naval in conditii hidro-meteorologice deosebite (furtuna, ploi, ninsori abundente, viscol, vizibilitate redusa etc.), cu aprobarea capitanului sef de port;
k). Informeaza serviciul SAR-Poluare atunci cand receptioneaza în canalul de lucru sau alte mijloace de comunicatie, mesaje de la nave/terti privind cazuri SAR sau de poluare marina;
l). Informeaza serviciile competente din cadrul ANR si/sau Capitanie asupra evenimentelor de navigatie petrecute în zona VTS si tine evidenta acestora;
m). Urmareste respectarea regulilor de navigatie in zona VTS Constanta si informeaza serviciul Siguranta navigatiei din cadrul Capitaniei in caz de încalcare a acestora;
n). Completeaza dosarele si registrele aflate in ingrijirea sa;
o). Întocmeste situatia la rada la fiecare schimb de tura, consemnand în procesul verbal de predare / primire serviciu;
p). Informeaza sefii ierarhici cu privire la evenimentele deosebite din timpul serviciului si le înregistreaza în baza de date;
r). Verifica si introduce în baza de date a sistemului, datele referitoare la nave, manevrele acestora, cat si datele referitoare la pilot / piloti si remorcherele folosite la manevre;
s). Supravegheaza intrarea / iesirea si manevra navelor in port;
t). Introduce in sistemul SSN (SafeSeaNet ) datele cerute de program si acceseaza sistemul pentru obtinerea de informatii relevante pentru VTMIS;
u). Supravegheaza miscarea navelor in rada interioara;
v). Aproba manevra navelor auxiliare functie de traficul navelor maritime din zona.

sus


4. Portul CONSTANTA

Portul Constanta este situat pe coasta vestica a Marii Negre, la 179 mile marine de Stramtoarea Bosfor si la 85 mile marine de Bratul Sulina prin care Dunarea se varsa in mare.

4.1. Apropierea de portul Constanta

Navigatia si apropierea de portul Constanta se face conform informatiilor date prin avizele catre navigatori, iar utilizarea schemei de separare a traficului pentru navele care au ca destinatie portul Constanta, este obligatorie. Schema de separare a traficului este delimitata de urmatoarele coordonate:
a) Zona de separare are urmatoarele limite :
(1) 44º04'.75 N 028º43'.77 E
(2) 44º04'.44 N 028º43'.22 E
(3) 43º59'.40 N 028º48'.60 E
(4) 43º59'.70 N 028º49'.17 E ,
iar extremitatile nord / sud ale zonei de separare sunt marcate prin geamanduri de ape sigure aflate în pozitiile: limita de nord 44º04'.50 N;028º43'.34 E, limita de sud 43º59'.41 N; 028º48'.74 E.
b) directia de intrare port data de linia de trafic pe axa NV în drum adevarat 322º;
c) directia de iesire din port data de linia de trafic pe axa SE în drum adevarat 142º.
- lungimea schemei de separare este de 6,4 mile marine;
- latimea schemei de separare este de 0,8 mile marine
- latimea zonei de separare în cadrul schemei de separare este de 0,5 mile marine.


4.2 Rada portului Constanta

Zona de ancoraj a portului Constanta are dimensiunile de 4 x 4 mile marine fiind limitata la nord si sud de paralelele de 44º10'.50 N si 44º06'.50 N si la est si vest de meridianele de 028º49'.50 E si 028º44'.00 E..
Meridianele de 028º46'.50 E si 028º48'.20 E împart zona de ancoraj în 3 sub-zone numerotate de la vest la est :
- zona 1 de ancoraj pentru nave pana la 40000 TRB (exceptand navele tanc);
- zona 2 de ancoraj pentru navele cu TRB mai mare de 40000 (exceptand navele tanc);
- zona 3 de ancoraj pentru navele tanc, LPG si nave care transporta marfuri periculoase
Zona de ancoraj are adancimi de 25 m la 30 m si asigura un ancoraj în siguranta pentru un numar de 40 – 50 de nave.
Zona de ancoraj si schema de separare a traficului sunt permanent monitorizate de Constanta VTS.

4.3 Intrarea în port

Apropierea de intrarea în portul Constanta se face respectand schema de separare a traficului iar intrarea în port este în partea de sud a portului si este delimitata de digurile de intrare nord si sud.
Intrarea în port are o latime de 1300 metri iar adancimea apei la intrare este de 21 metri, canalul de intrare are o latime de 300 metri si o adancime a apei de 19 metri.
Intrarea în portul Constanta respecta sistemul de balizaj IALA cu lumina rosie la babord si lumina verde la tribord.

4.4 Sistemul de balizaj

De-a lungul coastei, semnalizarea este asigurata de geamanduri echipate cu baterii solare, remote control si reflectoare radar iar caracteristicile farurilor sunt date de publicatiile nautice si avizele catre navigatori.

sus

VTS Constanta

Zona VTS Constanta

Portul Constanta

Schema de separare a traficului si zona de ancoraj

Intrare port Constanta - digurile de nord si sud

Cazinoul

AUTORITATEA NAVALA ROMANA

sus

 

PERSONALUL VTS :

1. Gusa Pantelemon Emil Sef serviciu
2. Musi Cornel Cpt. de port sp.
3. Gancea Nicolae Cpt. de port sp.
4. Usurelu Lucian Cpt. de port sp.
5. Brujan Victor Cpt. de port sp.
6. Rasica Florea Cpt. de port sp.
7. Iacobescu Danut Cpt. de port sp.
8. Roibu Gelu Marius Cpt. de port sp.
9. Rosca Ion Cpt. de port sp.
10. Popa Daniel Cpt. de port sp.
11. Vlaciu Antoaneta Cpt. de port gr I
12. Momescu Dan Cpt. de port sp.
13. Rusu doru Cpt. de port sp.
14. Dima Vlad Cpt. de port sp

 

PERSOANA DE CONTACT:

GUSA PANTELEMON EMIL - Sef serviciu
Incinta Port Constanta
Telefon: + (40) 372416809
MOBIL: 0720300281
E-mail: pgusa@rna.ro

 

sus

Pagina actualizata la 29.07.2014

| Flash Player | Adobe Reader |                      Copyright 2008 - Autoritatea Navala Romana                     | Home | Contact|                    Webmaster - Iulia Ionel